Privacy policy

DME Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. DME Advies committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Hier kunt u lezen hoe wij op deze website omgaan met uw persoonlijke gegevens.

U kunt de website van DME Advies bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Indien u per e-mail een bericht stuurt gebruiken wij uw e-mailadres alleen om uw bericht te beantwoorden. De informatie die DME Advies op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen. DME Advies stelt uw e-mailadres niet beschikbaar aan derden, noch verkoopt of verhuurt zij uw e-mailadres aan belangstellenden, behalve als zij hiertoe wettelijk verplicht wordt of als dit nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van DME Advies. Deze informatie herleiden wij niet tot een individuele bezoeker, dit betekent dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft.

De website van DME Advies kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze websites heeft DME Advies geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.