Inkoopadviesbureau DME Advies is actief in de non-profit sector. Inkoop heeft in het algemeen een grote invloed op het financieel resultaat van een organisatie. De visie van DME Advies is dat inkoop een segment is waar door professionalisering nog veel te besparen valt en zonder negatieve gevolgen voor de te leveren kwaliteit. Hierdoor kan worden gesteld dat iedere Euro welke niet wordt uitgegeven aan het inkopen van producten en/of diensten ter beschikking komt voor de kwaliteit van het primaire proces.

Niet alleen door de invloed op de financiën is inkoop belangrijk, ook op de kwaliteit hebben inkoopbeslissingen invloed. Kwaliteit wordt mede bepaald door de kwaliteit van de ingekochte producten en diensten. Ook in de logistieke sfeer – de juiste artikelen op de juiste plaats in de juiste hoeveelheid op het juiste tijdstip – speelt inkoop een belangrijke rol. In onderhandeling met de leverancier worden afspraken gemaakt over levertijden, voorraadbeheersing en kwaliteitsnormen om fouten in het primaire proces te minimaliseren.

Binnen de volgende sectoren is DME Advies actief:

 


Gezondheidszorg. De kosten in de gezondheidszorg in Nederland zijn de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld naar EUR 90 miljard in het jaar 2012. Redenen hiervoor zijn de patiëntengroei (verruiming indicaties), vergrijzing en prijsstijgingen. Zorginstellingen staan onder druk van overheid en zorgverzekeraars en zijn op zoek naar instrumenten die hen kunnen helpen om o.a. de prijsstijgingen in de hand te houden. Inkoopadviesbureau DME Advies helpt ziekenhuizen en zorginstellingen bij de betaalbaarheid van zorg. Het vakgebied van DME Advies is gericht op de inkoopfunctie. Geregeld wordt onderschat hoeveel geld uitgegeven wordt aan producten en diensten welke worden ingekocht bij leveranciers en andere zorginstellingen. Personeelskosten vormen het grootste van de totale uitgaven in de zorgsector. Inkoop bedraagt in ziekenhuizen gemiddeld 35% tot 40% van het beschikbare budget. Bijvoorbeeld aan medische hulpmiddelen (investeringen, implantaten en verbruiksgoederen) geven de Nederlandse zorginstellingen in totaliteit jaarlijks EUR 2,2 miljard uit. 


 

Overheid. De Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn een gevolg van het streven naar Europese éénwording. De landen die zich hebben verenigd in de Europese Unie (EU) hebben als doel gesteld een interne markt te creëren. Een markt waarin het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal centraal staat. Hoofdregel bij deze richtlijnen is de openbaarheid van de aan­bestedingsprocedure. Alle gegadig­den in de EU moeten geduren­de een bepaal­de periode de mogelijkheid krijgen om nadere gegevens omtrent de gespecifi­ceerde opdracht op te vragen en een offerte in te dienen.

De Richtlijnen kunnen gezien worden als administratieve rompslomp, maar inkoopadviesbureau DME Advies is van mening dat het moeten toepassen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen een impuls geeft aan de professionalisering van de inkoopfunctie. De Richtlijnen helpen organisaties bij het nauwkeurig specificeren van wat er  ingekocht dient te worden en dat wordt vervolgens in concurrentie aanbesteed. Nauwkeurig specificeren en concurrentie leiden beide tot kostenbesparingen.